Om Lundeborg HR-Consulting

Lundeborg HR-Consulting är idag ett enmansföretag. För att kunna hantera större och mer komplexa uppdrag eller uppdrag där speciell kompetens efterfrågas kan Erik rekommendera andra leverantörer som han har goda erfarenheter av.

Sedan hösten 2011 har Erik utfört olika typer av HR-uppdrag vid bl.a. Högskoleverket, Inspektionen för socialförsäkringen, Skolinspektionen, Statens folkhälsoinstitut, Barnombudsmannen, Universitetskanslersämbetet, Yrkeshögskolan, Statens servicecenter, Crescit, Nextport, Myndigheten för delaktighet, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Uppsala universitet.

Erik kan även erbjuda fototjänster såsom bilder till webbplatser, porträtt på anställda, ledningsgrupper och styrelser och översiktsbilder tagna från drönare.

Kontakta gärna Erik för att diskutera dina HR-frågor förutsättningslöst.