Om Lundeborg HR-Consulting

Lundeborg HR-Consulting är idag ett enmansföretag. För att kunna hantera större och mer komplexa uppdrag eller uppdrag där speciell kompetens efterfrågas kan Erik rekommendera andra leverantörer som han har goda erfarenheter av.

Sedan hösten 2011 har Erik utfört olika typer av HR-uppdrag vid bl.a. Högskoleverket, Inspektionen för socialförsäkringen, Skolinspektionen, Statens folkhälsoinstitut, Barnombudsmannen, Universitetskanslersämbetet, Yrkeshögskolan, Statens servicecenter, Crescit, Nextport, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Uppsala universitet.

Kontakta gärna Erik för att diskutera dina HR-frågor förutsättningslöst.